Para Saiyo, Maricris


Hindi ka man lubos na kakilala,
Munting handog sanay mabasa,
Mula sa puso nakikiisa,
Dalangin gumaling ka na.

Naghahangad buhay mo'y dugtungan pa,
Palawigin at ipagkaloob Niya,
Nang sa gayong magabayan ang pamilya,
Sa Paskong darating kayo'y maging masaya.

Wala man kaming maitulong sa ngalan ng pera,
Hindi man ako makabigay ng sapat na halaga,
Ngunit taos pusong panalangin, ang maggigiya,
Mga nakapaligid hipuin nawa Niya.

Sa Diyos ika'y magtiwala,
Walang imposible sa May Lumikha,
Kanyang kapangyarihan walang kapara,
Itaas at isuko, manalig sa pagmamahal Niya.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

6 Share your thoughts

Salamat sa pakikiisa Bhing, sanay maging dahilan to para maging maayos ang lahat sa kanya...

salamat dn CM...

naway maging maayos lahat!

Maraming salamat Bhing, in behalf of maricris and her family my deepest gratitue for the poem and the prayer you have offered for her early recovery.

I have just called her and his husband and they are really grateful for the outpouring of love and prayers from KABLOGS, unfrotunately wala na silang internet at home, they have sold their desktop computer and have their net connection cut due to financial need.

My sister is in contact with her printing pages of your your site and others who have supported her in this trying time.

God bless you and your family.

@ Pope, its nice of you to post her struggle...

personally, i fel ashemed of myself after i read ur post coz in quiet sumtime i kip on whining in all the burden im facing... it made me realize im still blessed & fortunate. i have plenty of reason to be hapi & thank for.

I will include her in my prayer.the power of prayer, believe and we receive.

bhing,

maraming salamat!
God Bless us all!

athan ugay