Binulabog ang sambayanan,
Kahindikhindik na krimen nasaksihan,
Biktima ay nakahilera, nakahandusay,
Sa sariling dugo, nakamarka ang kahayupan.

Sinong maysala sa krimen?
Pulitika ba'y ganito ang sukdulan?

Gobyerno ba'y sadyang walang kinalaman?
O ginagamit lang ng mga mapaglinlang?

Ang hirap matanggap ganito ang bayan,
Sambayanan naghihikahos, puro pa kaguluhan,
Nasaan ang pangakong magandang kinabukasan,
Kung sa bawat sulok krimen natatabunan.

Sino ang dapat managot sa batas?
Rebelde bang hindi umaamin at nagmamatigas?
Pulitiko bang tinuturo na siyang may basbas?
O gobyernong nagsasabing tutugisin ang mga mapangahas?

Paano makukumbinsi ang mga tao?
Kung mulat na sila at alam ang totoo?
Paano maitutuwid ang gobyerno?
Kung alam natin nasa sistema ang puno't dulo?


Hustisya man ang isigaw,
Kung puro lang salita ang umaalingawngaw,
Kahimikan mahirap matanaw,
Hanggang krimen walang linaw.
Read More »
Magdalena

Unti-unting nililipol ng anay,
Ang mga sangang nagbibigay,
Ng pag-asa at pagmamahal,
Sapagkat ang tukso muling kumakaway.

Pilitin man isantabi,
Ang kamandag ng dagok,
Kumakaripas ang daloy,
Ng pagnanasang gustong ituloy.

Nakasubsub ang diwa,
Sa naglalagablab na hiwaga,
Pilit inalis ang maskara,
Ng pag-ibig na huwad sa Kanya.

Dadaloy ang ligaya,
Buhat sa pagal na kaluluwa,
Matang lumuluha,
Kinitil mismo ang pag-iisa.

Sumasayaw ang anino,
Sa dilim ng sinag ng lampara,
Nagpatianod sa pagkakataon,
Hiram na ligaya kinakasama
.
Read More »
What should I do? I must confess my life is like a boat. There's no definite direction. I'm just hanging & floating. I'm tired of this kind of scenario but it is the sentimentality of w/c i'm not ashemed. I value everything but satisfaction of inner self is what I am longing. Where I can find a true meaning of happiness and contentment? I knew then, that in my mind it could be a positive instrument of happiness & bridging over the dark. But why often times there's a force stopping me to go further more. Maybe, I'm not living in a world of reality. Who can justify my behavior if I myself find it very much conflicting.

I live too fast because I don't know where I am going. So, I have to hurry to get there, but when i am there i don't really know what I'm doing. Is it worth it? I can't understand the meaning of truthful YES. I've met storm that damaged my being. I've encountered hurricane that buried my dreams. When I'm beginning to evaluate myself, earthquake test the limit of my soul. I've been trapped with truth & lies, worst & best, even heaven & hell. I can't choose between good & bad. I saw demon, I saw Angel that's why my boat never stop but never going anywhere. I saw half truth, that's the courage why i keep on going.

I'm in the scene of 50/50. As my boat sailed on i knew what I what to but unexpected waves came. I'm not ready to face it. I'm not willing to let it go, at the same time i can't stand firm & sailed on. As i saw the light i want to follow but as i've tried it seems more diming, very far. When I saw darkness its more tempting & easy to walk on but still the force keep on blocking. The waves, the water and the air talk to me. Why? WHy you wouldnt go?
Out of this shaken world which nobody around me. Someone must rescue me. Sounds stupid, sounds crazy I want to escape on this boat & survive from the storm. How? I don't know how to swim. I don't want to die without trying. I have two options stay in my boat wait 'till the time comes or try to move on facing life & death. I can't go on using same paddle & i can't go back using the same route. A shark might kills me. I have this choice GO OR NOT, I chose the OR because it's more safer but OR means nothing, it's useless.

NOw, my boat is sinking.

Please, rescue me!

Someone is coming!

I don't know who?

I can't look straight into His eyes because I am a sinner, a prodigal daugther. His lending with open arms but still i can't reach Him.

I want to go with HIm, let me go!

I heard Him saying, "you're not going anywhere" Have faith my child, you can overcome everything, come follow me!
photo grabbed from google
Read More »
Sa Piling Ng Nagmamahal

Masarap damhin ang pagsinta,
Ng walang humuhusga at kumukutya,
Parang panaginip, nasa ibang planeta,
Ito kaya'y totoo na?

Busilak na intensyon ang idinudulog,
Makulay na umaga ang hangad,
Pasuyong ni sa guniguni hindi maapuhap,
Ang kasalan ba ay magaganap?

Sa piling ng nagmamahal puno ng ligaya,
Dahan dahan lang ang pag usbong ng gumamela,
Takot unti unting nawawala sa pag-ibig Niya,
Nawa'y may basbas na relasyon, doon ako mapunta.

Read More »


Paggising ngayong umaga,
Naaninag ang pagyabong ng pag asa,
Nagwakas lahat ng dusa,
Sa isang pangako galing sa Kanya.

Sa bawat hagdan na aakyatin,
Sa bawat daan na tatahakin,
Gabundok man ang balakid,
Hindi masasawi at pagagapi.

Sa pusong nasugatan,
Pagpapatawad ngayon nakalagay,
Walang bahid ng galit,
Itinapon na ang pait.

Mahirap tumayo at lumakad,
Ngunit hindi pala ako nag-iisa,
Madaming handang umakay,
Papasukin ko lang sila.

Ito ang hudyat ng malaking pagbabago,
Sa buhay at prinsipyo mismo,
Buong pagkatao aking isusuko,
Sa Diyos na may Lumikha magsusumamo.
Read More »