Hawla

Nakagapos
Sa dilim
Ng nakaraang
Nakakarimarim

Ito na ang liwanag
Naaaninag
Kumikislap
Nangungusap

Ngunit sadyang mahirap
Tumayo
Bumangon
Sa pagkakasadlap

Ang mapanuring mata
Nakamadyag
Nag-aabang
At anumang oras
Susunggab

Pipiliin ba ang saya
O magpapatianod sa sabi nila?
Aangkinin ba ang ligaya
O mananangis na mag-isa?

ito ang hawla
binuksan ng isang aba
pintuan ay di na nakasara
ngunit bakit paglaya ay wala pa?

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

1 Share your thoughts :