Bulong

Isang tinig
Na mahiwaga
Ang pumukaw
Sa kamalayan.

Maghintay ka,
Matatapos din.

Ang pait
Ang sakit

Hawakan ang pag-ibig
Suungin muli ang panganib

Humakbang
Lumakad

Tingnan ang pedestal,
Inilatag sa harapan,
Pinapangarap andiyan,
Busilak na pagmamahal.

Kumikinang ang bawat hawakan,
Kahit gaano pa ang kalawang,
Sa pag-ibig na dalisay,
Ang nakaraan walang saysay.

Handa ka na ba?

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

1 Share your thoughts :

Watch NEW PINOY MOVIE and LIVE TV here in HD CLICK HERE

download NEW PINOY HD MOVIE application for ANDROID CLICK HERE

download NEW PINOY HD MOVIE application for IOS apple device CLICK HERE

LIKE US ON NEW FB PINOY HD MOVIE UPDATE