Dagundong

Sa puso nakamarka,
Ang alaala
Ng mapangahas
Na kaluluwa.
Sa isip nakakintal,
Ang diwa
Ng ligaw
Na makata.
Ang nararamdaman ngayon,
Ay manhid
Sa pagdurusa
Sa nakasama.
Ang awit,
Na naririnig
Walang himig
Na masaya.
(sa kabaliktaran)

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.