Taob

Maingay,
Nakakabingi,
Nakakadismaya,
Nakakasuka.

Tinuturong salarin,
Ayaw pasupil,
Sa nagbabalatkayong Anghel,
Kailangan sambahin.

Pitik bulag,
Sa pula o sa puti,
Sa rosas nakatali,
Kadenang nababali.

Balatkayo ng kabayo,
Iba ang nilalaro,
Ngunit gusto nito,
Sariling araro.

Pumipiglas,
Humuhulagpos,
Ang diwang bastos,
Sa palahaw na paos.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.