Huling Taludtud

Isang kakaibang ngiti ang binitiwan,
Sa umagang ito maisasakatuparan,
Umaalingawngaw ang tinig ng pagsuko,
Nakikipagbuno sa tamang isip at kumplikadong puso.

Huling taludlud,
Huling kabanata,
Iguguhit sa isang palara,
Patawad ang huling kataga.

Ito ang hudyat ng pagbabago,
Magwawakas ang pandudutsa,
Nakatagong katotohanan,
Ngayon isasabuhay, maisasadula.

Ang kwartong ito ang magiging saksi,
Sa buntong-hininga ng naaapi,
Ang pisi ng kahinahunan,
Humantong na sa bahaging makasarili.

Iniinda ang poot, ang hinanakit,
Kahit ang kalooban luray-luray ang sakit

Subalit ang magandang piging,
Sa di-inaasahan matatapos.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.