Resbak

Sa kalagitnaan ng saya biglang sumilip ang pag-aalala,
Hindi sukat maiwaglit ang bakas ng trahedya,
Isang pitik ng gatilyo nalagot ang hininga,
Sinasariwa ng makata kasabay ng mahabang buntong hininga.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

1 Share your thoughts :