Muling Pakikibaka ng Gumamela

Paano ko uumpisahan ang paglalahad? Muli ko bang isasadula ang istorya ng aking pakikibaka bilang estudyante at ordinaryong Pilipino?

Ilang buwan akong nawala sa mundo ng mga bloggero? Umabot yata ng 3 buwan, hindi ko ginusto na maglaho pansamantala ngunit dahil biglang nagkaroon ng malfunction ang aking site at wala akong alam para maisaayos ito kaya hinayaan ko na lang.

Muli kong bubuksan ang Gumamela Sa Paraiso para sa personal kong pakikipagsapalaran sa gulong ng buhay.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

3 Share your thoughts

Hi Looking for new online cockfight betting? Here's a site that will sure give you the best online cockfight betting. It is where big bettors are rolling in! Join the Sabongking.com match betting, with a minimum deposit of Php2000. Feel the excitement as it happens inside the cockpit arena: Big derbies, big bettor and clearest video. Feel the adrenalin rush as you watch and place your bets. Be part of the action and not a mere spectator! Be the SABONGKING ! A true gamecockers don't just watch they BET. So start loading your Sabongking virtual points now. Visit the site and SIGN UP! www.sabongking.com