Pagluha


Tinitingnan ang sarili sa salamin...
nakakapanibago,
Naaaninag muli ang lungkot...
naninimdim,
Sa bertud ng sumpang makasarili.

Nakagapos ang puso...
naninibugho
Sa sakit nanlulumo...
nagsusumamo
Sa aninong walang puso.

Nakakintal sa isip...
tumarak
Ang punyal ng pang-aapi
dinusta
Niluray ng lason at hapdi.


Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.