Mama's Bucket Lists

 Ideal Vision Gateway

 Martinez Dental Care

 Gateway CinePlex (Girl, Boy, Bakla, Tomboy movie, it was Mama's choice)

 The family that eats together stays together :))

spell love it means mama :))

Ang ganda ng Pasko at Bagong Taon, pinakinang lalo ni Mama ang okasyon. Halos lahat ng gusto niya ay naibigay namin sa kanya. 

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.