I hit the gym again but this time I am dead serious to loss extra pounds. I need to be healthy, in preparation for the life that I am ready to embrace. 

With in a 2 weeks trial period I loss 5lbs. I hope to attain my target goal.


Read More »Hindi na ako makapagsulat dahil sa sobrang busy ko sa trabaho, busy sa small business, sa schooling, sa pagsuzumba. Ang mga gusto kong isulat minsan naglalaro na lamang sa akin balintataw, habang nasa bus o dyip ako, habang naglalakad ako at minsan naman sa aking panaginip. 

I need to go back to my root which is writing. Matagal na akong hindi gumawa ng tula. Matagal na rin akong hindi nakapagsulat ng matinong obra. 

Babalik ako...
Muling magiging aktibo ang Gumamela Sa Paraiso
Read More »

 Happy experience, happy thoughts!
 After my hectic schedule, its time to relax and enjoy the nature
 Thank you for showering me with gifts!
 Early morning scene
 Nice spot for morning sweet moment
 The Subic Golf
Entrance
The course

May hihingin pa ba ako?
Masaya...
Kuntento...

Walang makakapantay sa sayang nararamdaman ko ngayon. 

Thank you Honey for showing me how much you love me. 
Read More »