Gabay OFW International


 with my co-host Ms. Lou Medina, Mr. John Bertiz and Mr. Lyndon Soresca
I am co hosting the Gabay OFW International every Saturday 8-9pm @ Eagle Broadcasting Corporation. Ito ay isa na naman challenge na tinanggap ko para saa OFWs saan mang panig ng mundo. Mabuhay ang mga Bagong Bayani.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.