Senate Hearing re Tanim Bala

 rubbing elbows with Atty Persida Acosta

 with Engr. Nelson Ramirez and Ms. Susan Ople

 together with tanim bala victim Nanay Gloria


  1. Senate of the Philippines official seal

Naging maayos ang ginawang hearing sa Senado last week , Napawalang sala na din si Nanay Gloria, bumisita na sa Hongkong at makakapagtrabaho na ulit sa dating amo. Sa pagbalik ba niya sa Hongkong ay nangangahulugan din ng paglimot sa mga nakagawa ng kasalanan sa kanya? Mahirap isipin na mismong bansa natin ang nagpapahirap sa mga OFw from terminal fee integration, balikbayan boxes at itong tanim bala syndicate.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.