Pagtulong


Ang bukas ay hindi natin hawak,
Maaring lumigwak sa kisap-mata,
Kaya ang bawat oras ay mahalaga,
Gamitin ng tama at tulungan ang iba.

Gemma Gumamela

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.