Category: Poems

Lapida

Palahaw sa sulok, Ang sakit at kirot, Iniwang musmos, Tanong ‘di masagot. Nakatitig sa tatlong letra, Isipan tulala, Titik sa iyong lapida, Wala ng halaga. Namimighati ang damdamin, Nalagas …

Kandungan

Nagpapakasarap sa hain ni Eba, Nakalatag na putahe kakaiba, Sinasabayan pa ng indayog na maganda, Musikang pumailanlang, nahalina. Ang Adan nagtampisaw sa saya, Ninamnam ang lahat walang itinira, Kinalimutan …