Bagong Simula

Ilang buwan na ang lumipas, Tinanggap ang pagsubok na wagas, Sinikmura ang mga salitang mapangahas, Sa paghahangad na maiba ang balangkas. Ito ang sarili unti-unti ng nakakabangon, Sa makasariling …

Damdamin

Sumisigaw,Nananaghoy,Pinipiga ang damdamin,Nasaid ang puso,Pumatak ang luha,Humalo sa kirot.Lumiligwak,Inilulugso,Nakahandusay sa gilid,Mata’y dilat sa sakit,Bulagsak na paniniwala,Nilamon ng pag aatubili. Dumanak,Tumigis,Layang naamis. Ang mga mithi at nimdim,Inaabot kahit madilim,Laksang pasakit …

Pagwawakas

Ang takdang panahon ay sumapit,Kahit na mahirap, mata’y ipipikit,Pangakong inilalatag at sinasambit,Hindi na madadala o makikinig.Balde ng luha ang nawala,Sakit na pinadama walang kapara,Ang panloloko sa isip hindi mawawala,Sarili …