At Last

My longing lost in vacancy,All the love you took away,My arms are empty,The sky is endless,In my gloomy nights. I’ve pretended that you don’t matter,On the contrary the undying …

Bagahe

Aminin natin ang katotohanang kapag lumuwas na tayo ng ibang bansa ang pagpabagahe ay isa sa inaantay ng ating pamilya. Sabik sila na makatanggap ng mga padala natin lalo …

Hustisya

Binulabog ang sambayanan,Kahindikhindik na krimen nasaksihan,Biktima ay nakahilera, nakahandusay,Sa sariling dugo, nakamarka ang kahayupan. Sinong maysala sa krimen?Pulitika ba’y ganito ang sukdulan?Gobyerno ba’y sadyang walang kinalaman?O ginagamit lang ng …