AASA MULI

Magandang relasyon, mabuting layon,Masarap damhin, pagsintang may tugon,Maaliwalas na pananaw pag-iisip ko ngayon,Mahal kita, pakamamahalin sa dako pa roon.Ating pagmamahalan, sinubok ng panahon,Aking ipinaglaban sa kabila ng sakit na …