Sa Iyong Bisig

Pagmasdan ang mga mata,Masasalamin ang ligaya,Ang bahid ng lungkot ay wala na,Dahil sa pag-ibig na ipinadadama. Inakalang ito’y hindi na darating pa,Sapagkat ang sakit na tumarak sobra,Nagbago ang lahat …

At Last

My longing lost in vacancy,All the love you took away,My arms are empty,The sky is endless,In my gloomy nights. I’ve pretended that you don’t matter,On the contrary the undying …