Hindi Lahat

May hangganan din ang pagtitimpi ng Gumamela,Hindi lahat titiisin kahit sobrang sakit na,Hindi lahat pikitmatang kakayanin upang ikaw ay sumaya,Hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ang ligaya. Tao din …

Isang Hudyat

Napaiktad sa pagmumuni-muni,Kasiyahan hindi maikukubli,Sa isang hudyat sumanga ng marami,Pangitain ng kahapon tuluyang naiwaksi,Pag-asa hinahawakan ng walang pasubali. Isang hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran,Larangan ng pag-ibig muling susubukan,Buhay pag-iigihan at …