Anino Sa Dilim

Andito sa tuktok ng gusali,Tahimik na humihikbi,Sa obligasyon nakatali,Ang aninong nagkamali. Naaaninag ang bitag,Ang liwanag ay malat,Sa dilim nakalatag,Tanikalang di natitinag. Kinikimkim ang talim,Ng salitang sakim,Iginiya sa madilim,Binalot ng …

Buwan At Bituin

Ang kalangitan ay maaliwalas,Nahawi na ang makapal na ulap,Ang mga bituin kumikislap ng may galak,Liwanag ng buwan ay niyayakap. Ang talang nagniningning nagtatanong,Buwan ay malaya at matayog,Sa gabi naghahari …

Bagong Umaga

Natapos na ang pangitain,Ang maling mga hinaing,Pinutol ang kahangalan,Na hindi naninimdim. Bagong umaga ang sumikat,Sa bagong taon isiniwalat,Haring araw nagsaboy ng liwanag,May ngiti ang ibinungad. Lumalakad na masaya,Ang pasakit …