Sponsored Links
Advertisement

AASA MULI


Magandang relasyon, mabuting layon,
Masarap damhin, pagsintang may tugon,
Maaliwalas na pananaw pag-iisip ko ngayon,
Mahal kita, pakamamahalin sa dako pa roon.

Ating pagmamahalan, sinubok ng panahon,
Aking ipinaglaban sa kabila ng sakit na ibinaon,
Ang pangako noon, bakit nagkaganoon?
Alaalang masakit, ipagkakatiwala ko sa agos ng panahon.

Handa kong talikdan, anumang karangyaang malalasap,
Hindi ko pahihintulutan, sirain ng taong mapagpanggap,
Haharapin ko at tatanggapin ng buong ganap,
Hanggang maunawaan nila na ika’y nililingap.

Aking hiling, ikalawang pagkakataon pagyamanin,
Ang pagsintang tunay busugin at payabungin,
At sa darating na umaga tangi kong hangarin,
Ang huwag kang mapagod sa paghintay sa akin.

Libong milya man ang layo ko ngayon,
Libong tao man ang kumontra at ‘di umayon,
Limutin man at itakwil ako ng henerasyon,
Lahat kakayanin, patawad hiling ko sa Panginoon.Leave a Reply