Sponsored Links
Advertisement

Reflection


Katotohanang dapat nating hawakan kahit gaano kadilim
ang ating kinakaharap sa buhay.

Ang liwanag na iyan ang sumisimbolo na hindi pa huli ang lahat para magbago. Na sa bawat pagsubok maaaninag ang pag asa galing sa Kanya.


6 Comments

  1. A-Z-E-L March 31, 2009
  2. Lord CM March 31, 2009
  3. jEn March 31, 2009
  4. Dhianz April 3, 2009
  5. Kosa April 4, 2009
  6. Dylan Dimaubusan April 5, 2009

Leave a Reply