Sponsored Links
Advertisement

Bakas ng Kahapon


Kalangitan dumadagundong nagbabagya ng ulan,
Malakas na ihip ng hangin nararamdaman,
Matarik na burol, makitid na daan nilalakbay,
Hudyat ng pagsubok hindi pagagapi, hindi manlulupaypay.

Pagod na sarili naghihingalo patuloy na lumalaban,
Tagaktak ng pawis hirap pilit nilalabanan,
Sa matinding hinanakit, nakagapos dapat makalimutan,
Masaklap na nangyari, nayanig ang sangkatauhan.

Hiwaga ng buhay hindi maarok, hindi mabatid,
Gaano man katatag sa laro ng buhay minsan isip kumikitid,
Sa udyok ng tukso, dunong bumabaliktad, nawawaglit,
Hinagpis nakikiayon, kinikitil tamang pag-iisip.

Sa isang banda mahiwagang tinig naulinigan,
Samo’t saring emosyon, sumasayaw at nag aawitan,
Ngunit nangangatal na katawan, wala ng kasiyahan,
Sa matinding takot hudyat ng isang karimlan.

Mahigpit na pagkakahwak nagpupumiglas na damdamin,
Malakas na nakaambang pader, naigupo hindi nakayanan,
Dumausdos na katawan, tumarak na bagay kapighatian,
Sa masukal na paraan krimen ay nakasanayan.

Likidong umalpas batik sa sangkatauhan,
Brutal na pagpasok kaluluwa sumisigaw,
Bakit kayamanan kinuha ng sapilitan,
Sa rurok ng puso galit at poot humihiyaw.


12 Comments

 1. Kosa April 20, 2009
 2. Kichiieee April 20, 2009
 3. JEE April 20, 2009
 4. MarcoPaolo April 20, 2009
 5. I am Xprosaic April 20, 2009
 6. A-Z-E-L April 20, 2009
 7. Bomzz April 20, 2009
 8. lenz April 20, 2009
 9. Bhing April 20, 2009
 10. Bhing April 20, 2009
 11. Bino April 20, 2009
 12. The Pope April 21, 2009

Leave a Reply