Sponsored Links
Advertisement

Sumusuporta


“Filipinos Abroad – Hope of the Nation, Gift to the World”


Nakikiisa ako sa magandang adhikain. Magsamasama tayong lahat para iwagayway ang diwang makabansa.


6 Comments

  1. Mr. Thoughtskoto April 23, 2009
  2. Mr. Thoughtskoto April 23, 2009
  3. Lord CM April 23, 2009
  4. Kosa April 23, 2009
  5. vanvan April 23, 2009
  6. The Pope April 23, 2009

Leave a Reply