Sponsored Links
Advertisement

BalintatawNoon, sa isang Nayon:

hinangaan ng madla,
sumaludo ang masa,
buong tribo, buong angkan,
pagmamahal ipinamalas sa kanya.

tagapagtanggol ng naaapi,
sandalan ng nananaghili,
huwarang ipinagmalaki,
para sa dukha isang bayani.


Sa isang sulok:


musmos na isipan,nanangis,
dinusta ang yaman ng walang kawangis,
poot at galit humahagibis,
sa dantay ng kamay na madungis.

tumakas, at nagpakalayo,
ipininid ang trahedya, itinago,
katarunangan hinanap, ngunit sumuko,
dahil binanggang pader, hindi naigupo.

Ang kasalukuyan:

isang kaluluwa, naghihingalo,
katampalasan hindi pa rin inaako,
kumakatok, kausapin daw, nagsusumamo,
dinadaing, pagpapatawad ibalato.

nag-uumapaw na sakit,
muling dinaklot, mitsa ng balakid,
aninong nagmamakaawa, ipipinid,
pikit matang ibabaon ng pusong namanhid.


3 Comments

  1. A-Z-E-L May 14, 2009
  2. lenz May 14, 2009
  3. The Pope May 14, 2009

Leave a Reply