Sponsored Links
Advertisement

Pag-asang Pusikit


halika iduduyan kita,
sa pagsintang puno ng saya,
manalig, umasa,
sa umagang kayganda.

aakbayan kita,
gagabayan sa lahat ng pasakit,
pupunasan mukhang may pawis,
sumandal lamang sa bisig.

aabutin kita,
ilalagay sa pedastal,
hindi ka masasakal,
mga katagang sinambit.

yayakapin kita,
ibibigay pagkalingang tunay,
mamahalin, iingatan, hindi sasaktan,
ngunit lahat ng iyan wala ng saysay.

tingnan mo aking mga mata,
masasalamin, hirap ng dinadala,
unti-unti ng nauupos, napupunit,
sa mga pangakong nawaglit.

hahanapin pa ba ang susi?
kung ang puso isa ng manhid,
maglalakbay pa ba?
kung ito’y magsisilbing pasakit?


5 Comments

  1. A-Z-E-L May 6, 2009
  2. Lord CM May 6, 2009
  3. The Pope May 6, 2009
  4. vanvan May 6, 2009
  5. EǝʞsuǝJ May 7, 2009

Leave a Reply