Sponsored Links
Advertisement

Bugso ng Damdamin


Pagkamuhi sa sitwasyon,
Niloko,pinaasa sa pangakong patay,
Inalipusta, kinain ng buhay.

Ang pangil nakaabang,
Handang manakal, manibasib,
Sa gitna ng gutay gutay na dangal.

Di alintana ang sikdo ng damdamin,
Lakas ay balewala sa isang kampay,
Nang sadistang manlalakbay.

Bugso ng damdamin umiiba,
Komokontra sa dapat na ruta,
Iba ang tinitibok sa nakikita.

Ibig ipahiwatig ang isang himig,
Pagpapatawad, ngunit puso ay nasaid,
Paglimot ang dapat kaysa pagpanggap.


7 Comments

  1. vanvan June 9, 2009
  2. Ching June 9, 2009
  3. A-Z-E-L June 10, 2009
  4. Bhing June 10, 2009
  5. A-Z-E-L June 10, 2009
  6. Bhing June 10, 2009
  7. ORACLE June 10, 2009

Leave a Reply