Sponsored Links
Advertisement

Dapithapon


Isang araw na naman ang malalagas,

Ang ngayon magiging alala nalang bukas,

Isang hakbang sa isa pang landas,

Sa indayog ng kantang kupas.

Sa tuldok nag-umpisa doon din magtatapos,

Likha ng makata, ngayon nakagapos,

Ang umaga ang maghuhusga at tatapos,

Aabangan ang huling pagtutuos.

Ang hampas ng alon sa dalampasigan,

Tila ba perlas kung pagmamasdan,

Tulad ng buhay, ito’y gintong dapat paghirapan,

Bawat butil ng pagpupunyagi ay isang kasaganaan.

 

Ang orasan hindi mapipigilan,

Iikot ang mundo, kahit pa hawakan,

Ang pagsapit ng hapon, isa na naman katanungan,

Umaga kaya’y muling masisilayan?

 

Iguguhit ang obra-maestrang larawan,

Magagandang nangyari hindi iwawaglit sa isipan,

Mamamahay sa puso at katinuan,

Ang buhay ay mahiwaga, walang nakakaalam.

 

Lahat ng nangyari ay magtatapos,

Ang kwentong nilikha, mga aninong nakagapos,

Magiging malaya sa lahat ng dahas,

Sa isang bigkas ng tinig ng nasa Itaas.

Ang dapithapon ay sumapit na,

Paglubog ng araw, dala ang alaala,

Bakas nakakintal sa darating na umaga,

Bukas sisikat ang araw na masaya.


18 Comments

 1. kheed June 30, 2009
 2. Bhing June 30, 2009
 3. Manang Dyi June 30, 2009
 4. Bhing June 30, 2009
 5. A-Z-E-L June 30, 2009
 6. lenz June 30, 2009
 7. Bhing June 30, 2009
 8. Bhing June 30, 2009
 9. A-Z-E-L June 30, 2009
 10. Ching June 30, 2009
 11. Bhing June 30, 2009
 12. HARI NG SABLAY June 30, 2009
 13. Bhing June 30, 2009
 14. Ching July 1, 2009
 15. I am Xprosaic July 1, 2009
 16. Bhing July 1, 2009
 17. Emel July 1, 2009
 18. Bhing July 1, 2009

Leave a Reply