Sponsored Links
Advertisement

Hamon at Pag-asa


“MILYA ANG NILALAKBAY LAHAT SINUSUONG,
PAGSUBOK KINAKAYA, PAG-ASA SINUSULONG”

Mga Palaisipan:

Tama bang desisyon ang mangibang bansa?
Paano ang pamilyang pansamantalang ‘di makikita?
Daang tatahakin, ito ba’y landas ng pagbabago?
Propesyon isasantabi, tama ba o wasto?

Mga Hamon:

Mataas na broker’s fee pikit-matang tatanggapin,
Ari-arian isasanla, bahay o maging bukirin,
Kahit pa mabaon sa tubo pilit iisipin,
Sa ibang bansa, matutupad mga hangarin.

Impit na pag-iyak sa paglisan,
Dala-dala’y panibugho sa pupuntahan,
Sa takot sanay ‘wag maigupo, mapagpalabanan,
Ito ang hamon na napakahirap malampasan.

Ibat-ibang disenyo ng tao ang pakikisamahan,
Tradisyon at kultura malayo sa nakagisnan,
Wikang banyaga, panibagong pakikipagsapalaran,
Kinukutya ng pag-iisa at bagwis ng kalungkutan.

Minsan kapalaran ‘di nakikiayon, daan napakakitid,
Sa paanan nakahilera gabundok na balakid,
Trabaho’y napakahirap, amo pa’y sobrang lupit,
Panaghoy ba’y maririnig, daing ba’y masasambit?

Ang liwanag minsan din sadyang nagdadamot,
Katawang napapagal at nauupos,
Sa matinding homesick, luha’y umaagos,
Pananabik sa pamilya sa konting pang-unawa mamamalimos.

Subalit sa gitna ng mga dagok at pagsubok,
OFW hindi susuko at taas noong titindig,
Pagka Pilipino ipapakita kahit ang daming balakid,
Sa Poong maykapal aasa at sasandig.

Pag-asa:

Magandang bukas maibibigay sa pamilya,
Anak makakapag-aral, buhay ay mapapaganda,
Sa magulang makakatulong, mga kapatid mapapasaya,
Sa lipunan may ambag at mabuting gawa.

OFW pag-asa ng bayan, handog sa mundo,
Ekonomiya’y iniaangat at nagbibigay saklolo,
Bansang nakalugmok parte kami ng pag-asenso,
Basta para sa bayan, OFW magsasakripisyo.


14 Comments

 1. Ching June 14, 2009
 2. Bhing June 14, 2009
 3. lenz June 14, 2009
 4. A-Z-E-L June 14, 2009
 5. Bhing June 14, 2009
 6. Francesca June 14, 2009
 7. Bhing June 15, 2009
 8. The Pope June 15, 2009
 9. Bhing June 15, 2009
 10. SEAQUEST June 15, 2009
 11. Bhing June 15, 2009
 12. Anonymous June 18, 2009
 13. Life Moto June 18, 2009

Leave a Reply