Sponsored Links
Advertisement

Latak


Bakit hindi ka bumibitaw?
Bakit hindi iniiwanan?

Sa bawat yapak sa tahanan,
Isang bakas ang pinaparamdam,
Pag-asa muli mong ikinikintal,
Sa larong ikaw ay sanay.

Bakit hindi na lang pabayaan?
Bakit pilit sinasabi na maunawaan?

Maglakad ka ng diretso,
Ang paglingon kalimutan ito,
Para isang patak ng luha,
Ang itatapat lang saiyo.

Isa ba pang pagkakataon?
Isa pa bang pagkukunyari?

Dahan-dahan na gumapang,
Maingat na naisakatuparan,
Ang plano walang palya,
Ngunit ang nasa Itaas nakakakita.

Paano nasakop ang sistema?
Paano buburahin ang mga alaala?

Ang anay nagmumukhang Diyosa,
Abot tenga ang ngiti at tawa,
Halakhak nakakagimbal,
Boses tuksong kumakaway.

Ilang beses kailangan magbilang?
Isa, dalawa tatlo o limang segundo?

Panlilinlang gawa ng isang sadista,
Isip pinasok ng makasariling pantasya,
Puso nalusaw, nadaya at namanipula,
Sa harot ng sayaw ng Magdalena.

Latak itong maituturing,
Tira-tira kung tawagin,
Latak na kikitil,
Sa kapwa salarin.


11 Comments

  1. lenz June 20, 2009
  2. Bhing June 20, 2009
  3. Ching June 20, 2009
  4. Bhing June 20, 2009
  5. The Pope June 20, 2009
  6. Bhing June 20, 2009
  7. brexxx June 21, 2009
  8. Bhing June 21, 2009
  9. Emel June 23, 2009
  10. Bhing June 23, 2009

Leave a Reply