Sponsored Links
Advertisement

Bagong Simula
Ilang buwan na ang lumipas,

Tinanggap ang pagsubok na wagas,

Sinikmura ang mga salitang mapangahas,

Sa paghahangad na maiba ang balangkas.

Ito ang sarili unti-unti ng nakakabangon,

Sa makasariling nagmamanipula noon nakabaon,

Matalas na pananalita laging bibig ay tikom,

Subalit ngayon nakatayo sa gitna ng mga hamon.

Ang buhay na ito ay pag iigihan,

Makikinig sa dikta ng isipan,

Puso ipapahinga ng sapilitan,

Upang wagas na pag-ibig muling makamtan.

Ang ilaw man na hawak kahit aandap andap,

Ito’y magiging liwanag sa dilim ng pangarap,

Aakyat sa tore, dadamhin ang paglingap,

Pangarap aabutin kahit na napakahirap.

Ito ang bagong simula ng isang gumamela,

Mas matapang, matatag at masaya,

Pait iwawaglit at kakalimutan ang kabanatang nauna,

Aasa sa bahaghari andun ang ligaya.


10 Comments

  1. Dyi August 20, 2009
  2. A-Z-E-L August 20, 2009
  3. Bhing August 20, 2009
  4. Bhing August 20, 2009
  5. Dhianz August 22, 2009
  6. Bhing August 22, 2009
  7. Dhianz August 22, 2009
  8. The Pope August 22, 2009
  9. Bhing August 22, 2009
  10. Bhing August 22, 2009

Leave a Reply