Sponsored Links
Advertisement

Sa PagtayoNalinlang ang sarili,
Ng anino ng pagkukunwari,
Pinilit na humakbang,
Papalayo sa nakasanayan.

Ikinubli ang hiwaga,
Ang araw sa Kanluran iniluwa,
Ang bahaghari na gustong hagkan,
Ay isa din palang pagkakamali.

Umusbong sa isipan,
Ang pagbabagong anyo,
Alipustahin man ang pagkatao,
Titindig at tatayo.

Respeto ang idinadaing,
Ng gumamelang nagising,
Huwag alipustahin,
O kaya’y dutsain.

Nangingibabaw ang pag-ibig,
Buong buhay,
Nawa’y haplusin,
Ng pagsintang marikit.

Sa pagtayo,
Huwag nawang humarang,
At panlilibak ay kalimutan,
Datapwat paglaya ang ibigay.

Lalayo ng tuluyan,Sa maskarang bumulag,Sa pagkatao,At dignidad.


4 Comments

  1. Life Moto October 18, 2009
  2. A-Z-E-L October 18, 2009
  3. The Pope October 18, 2009
  4. bizjoker-of-the-philippines October 20, 2009

Leave a Reply