Sponsored Links
Advertisement

Maligayang KaarawanPaggising ngayong umaga,
Naaninag ang pagyabong ng pag asa,
Nagwakas lahat ng dusa,
Sa isang pangako galing sa Kanya.
Sa bawat hagdan na aakyatin,
Sa bawat daan na tatahakin,
Gabundok man ang balakid,
Hindi masasawi at pagagapi.
Sa pusong nasugatan,
Pagpapatawad ngayon nakalagay,
Walang bahid ng galit,
Itinapon na ang pait.
Mahirap tumayo at lumakad,
Ngunit hindi pala ako nag-iisa,
Madaming handang umakay,
Papasukin ko lang sila.
Ito ang hudyat ng malaking pagbabago,
Sa buhay at prinsipyo mismo,
Buong pagkatao aking isusuko,
Sa Diyos na may Lumikha magsusumamo.


6 Comments

  1. A-Z-E-L November 4, 2009
  2. J3e November 4, 2009
  3. Life Moto November 4, 2009
  4. The Pope November 4, 2009
  5. Mr. Thoughtskoto November 4, 2009
  6. Dhianz November 5, 2009

Leave a Reply