Sponsored Links
Advertisement

Isang Hudyat


Napaiktad sa pagmumuni-muni,Kasiyahan hindi maikukubli,Sa isang hudyat sumanga ng marami,Pangitain ng kahapon tuluyang naiwaksi,Pag-asa hinahawakan ng walang pasubali.

Isang hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran,Larangan ng pag-ibig muling susubukan,Buhay pag-iigihan at kasama ang dangal,Ang pagyurak ng iba hindi na pahihintulutan,Buong tapang na itatayo ang nawasak na kinabukasan.

Isang hudyat ng pagbabago,Ang pilit na ikinikintal sa nagsusumamo,Ang isip gagamitin sa binitiwang pangako,Ang prinsipyo’t pahahalagahan gaya ng puso,Doon masusukat ang tatag at tibay ng pagkatao.

Ang anay na nagwasak ng sumpaan,Isa na lamang alaala ng masalimuot na tukso sa daan,Magiging Magdalena at latak sa kawalan,Isang babala na sa relasyon laging may gustong sumakmal,Ahas na tutuklaw sa pagkakaibigan na binigay.

Isang hudyat ng pagmamahalan,Na nahinog ng panahon, sinubok na ng pagkakataon,Pagkakaibigan ang simula at sa pag-ibig pala hahantong,Isang hudyat na hindi maitatago at maibabaon,Ang pagmamahal umusbong sa hindi inaasahang pagkakataon.


6 Comments

  1. Dhianz January 23, 2010
  2. Bhing January 23, 2010
  3. Kosa January 23, 2010
  4. The Pope January 23, 2010
  5. Bhing January 24, 2010

Leave a Reply