Sponsored Links
Advertisement

Sukdulan


Ito ba ang sukdulan ng lahat? Ito ba ang katapat ng salitang pagmamahal? Ito rin ba ang sinasabing last chance? Ito ang alaalang magmamarka sa lahat. Gaya ng sinasabi ito ang larawan ng kasinungalingan, sana nga ito ay pawang di katotohanan.


2 Comments

  1. pamatayhomesick August 18, 2010
  2. Bhing August 18, 2010

Leave a Reply