Sponsored Links
Advertisement

Dagundong


Sa puso nakamarka,Ang alaala Ng mapangahasNa kaluluwa. Sa isip nakakintal,Ang diwaNg ligawNa makata. Ang nararamdaman ngayon,Ay manhidSa pagdurusaSa nakasama. Ang awit,Na naririnigWalang himigNa masaya. (sa kabaliktaran)


Leave a Reply