Sponsored Links
Advertisement

Pagmamanipula


Nasa gitna ng higanteng tanikala,
Ang bagwis rumasagasa,
Ayaw isipin na sinadya,
Ng pagkakataon na kumawala.

Gustong sunggaban ang lakas ng alon,
Kahit hindi tiyak saan paroroon,
Kalawang at anay nakabaon,
Sa gintong palamuti ng ibon.

Litanya ng makata,
Sa makitid na sinulid nakamarka,
Lumakad sa kanilang dikta,
Iyon ang sukatan ng pakikisama.

Tumalikod ng kusa,
Sa palingon ‘di na aasa,
Nalagas na pahina,
Pagwawakas ang dala.


Leave a Reply