Sponsored Links
Advertisement

Taob


Maingay,Nakakabingi,Nakakadismaya,Nakakasuka.

Tinuturong salarin,Ayaw pasupil,Sa nagbabalatkayong Anghel,Kailangan sambahin.

Pitik bulag,Sa pula o sa puti,Sa rosas nakatali,Kadenang nababali.

Balatkayo ng kabayo,Iba ang nilalaro,Ngunit gusto nito,Sariling araro.

Pumipiglas,Humuhulagpos,Ang diwang bastos,Sa palahaw na paos.


Leave a Reply