Sponsored Links
Advertisement

Anino Sa Dilim


Andito sa tuktok ng gusali,Tahimik na humihikbi,Sa obligasyon nakatali,Ang aninong nagkamali.

Naaaninag ang bitag,Ang liwanag ay malat,Sa dilim nakalatag,Tanikalang di natitinag.

Kinikimkim ang talim,Ng salitang sakim,Iginiya sa madilim,Binalot ng takimsilim.

Kakarampot na pang-unawa,Idinulog sa nagluluksa.

Ngunit

Nunukal ang dugo,Nalunoy,Nalublub,Naharuyo sa maling hinagpis.

Sumibol ang paghihiganti,Sa nalagas na talulot.


8 Comments

  1. The Psalmist January 22, 2011
  2. empi January 22, 2011
  3. Bhing January 22, 2011
  4. Bhing January 22, 2011
  5. RHYCKZ January 22, 2011
  6. Bhing January 22, 2011
  7. YanaH January 23, 2011
  8. Bhing January 23, 2011

Leave a Reply