Sponsored Links
Advertisement

Bagong Umaga


Natapos na ang pangitain,Ang maling mga hinaing,Pinutol ang kahangalan,Na hindi naninimdim.

Bagong umaga ang sumikat,Sa bagong taon isiniwalat,Haring araw nagsaboy ng liwanag,May ngiti ang ibinungad.

Lumalakad na masaya,Ang pasakit ay wala na,Ligaya ang yakap,Sa pag-ibig na kalugod-lugod sa Kanya.

Batid na sa paghakbang,Ang pagsubok ay makakaharap,Subalit bakit matatakot?Kung SIYA ang sa puso nakapaloob.


2 Comments

  1. DENASE January 4, 2011
  2. Bhing January 11, 2011

Leave a Reply