Sponsored Links
Advertisement

Resbak


Sa kalagitnaan ng saya biglang sumilip ang pag-aalala,
Hindi sukat maiwaglit ang bakas ng trahedya,
Isang pitik ng gatilyo nalagot ang hininga,
Sinasariwa ng makata kasabay ng mahabang buntong hininga.


One Response

  1. POY October 9, 2011

Leave a Reply