Sponsored Links
Advertisement

Muling Pakikibaka ng Gumamela


Paano ko uumpisahan ang paglalahad? Muli ko bang isasadula ang istorya ng aking pakikibaka bilang estudyante at ordinaryong Pilipino?
Ilang buwan akong nawala sa mundo ng mga bloggero? Umabot yata ng 3 buwan, hindi ko ginusto na maglaho pansamantala ngunit dahil biglang nagkaroon ng malfunction ang aking site at wala akong alam para maisaayos ito kaya hinayaan ko na lang.
Muli kong bubuksan ang Gumamela Sa Paraiso para sa personal kong pakikipagsapalaran sa gulong ng buhay.


3 Comments

  1. Kol Me Empi January 6, 2012
  2. Bino January 6, 2012
  3. Amanda11 January 11, 2012

Leave a Reply