Sponsored Links
Advertisement

Bago Lumubog Ang Araw


Noong pangalawa kong punta sa Taiwan, maraming naging hadlang sa aking papeles, dito ako nagdasal na sana’y makaalis ako ako agad at maiwasan ang mga hassle sa aking papeles. God has been good to me. Ang Mahal na Poong Nazareno ang naging saksi sa aking impit na pag-iyak tuwing pakiramdam ko nasa balikat ko ang mundo, sa bawat pagtulo ng aking luha kapalit nito ang pagsagot Niya sa aking mga kahilingan.
Sa muli kong pagbalik sa simbahan na ito, wala akong masyadong hiling kundi ang pagbibigay ng pasasalamat at papuri sa lahat ng himalang ginawa Niya sa buhay ko. Nangangako akong babalik at babalik ako from time to time para magbigay ng pasasalamat sa Kanya.


Leave a Reply