Sponsored Links
Advertisement

Long Weekend


What: Gym TimeWhere: Body Shock Gym (Aurora Blvd)
Dinalaw ako ng lungkot kahapon, bored na rin ako sa bahay. Dahil walang magawa pumunta kami ng pamangkin ko sa Gym. Doon ko binuhos ang lahat ng frustrations ko at galit sa sitwasyon. Sobra akong nag-enjoy na gusto kong bumalik ulit. Gusto ko rin mag aral ng Karate o self defense. 
Natapos ko din basahin ang novel na bigay sa akin, at nakapagsulat ng mga tula para sa poems booklet ko. 

“Great works are performed not by strength but perseverance”

It doesn’t matter how long you go as long as you don’t stop

Misfortune always sharpen the genius.


Leave a Reply