Sponsored Links
Advertisement

Walang Hanggan


Bumagyo man ng gabundok na unos,Ang ulan man ay di tumila at patuloy na bumuhos,Kahit sa higanteng tanikala ay igapos,Ang pagmamahal ay kailanman di mauupos.

Hawak kamay na aabutin ang pangarap,Ang pagsuko ay malayo kahit ilaw man ay umandap,Itutuloy at itutuloy ang paglakad,Sa dako roon ligaya ang katapat.
WAlang katapusan, walang hanggan,Iyan ang pangakong binitiwan,Pamilya ang nagsisilbing gabay,Sa relasyon pinagtitibay.


Leave a Reply