Sponsored Links
Advertisement

Fine Day @ UP Diliman


Matagal na naming planong sabay na sumali sa marathon (actually, ako pala ang hinihikayat niya dahil “takbo siya ng takbo”) ngunit dahil sa pagiging busy ko sa OJT at pag-aaral hindi ko magawa. Naniniwala na talaga akong kapag hindi plinano iyon ang kaagad na natutuloy.
 April 9, 2013, ito ang araw ng aming simula sa pagtakbo pero di naman ako “tumakbo” naglakad lang kami. hahaha!
 “Hubad na Rebulto”
 “Mabuhay”

UP Campus


 “Tagutaguan” Empi
 “Pagharap sa Katotohanan”
“Landas ng Pagbabago”


Leave a Reply