Sponsored Links
Advertisement

Philippine Animal Welfare Society (June 10, 2013)


What: Philippine Animal Welfare Society (Rehabilitation Center)Where: Aurora Boulevard Katipunan Valley, Loyola Heights Quezon CityWhen: June 10, 2013
The Philippine Animal Welfare Society (PAWS) is a non-government institution in the Philippines. Its advocacies focus on the different issues concerning animal rights and welfare. PAWS is currently active, spreading its advocacies to the people engaging in different rallies, bringing up massive campaigns to different companies and institution, giving stray animals a new home and organizing different activities like formal dinners for fund raising. All PAWS activities are for the welfare of both farm and domestic animals. (PAWS site)

 Philippine Animal Welfare Society (Rehabilitation Center)
 PAWS
 I am a volunteer
 With my friend Marjorie
 I am a cat lover. 
 “Hey, dude! ME first”
 so sweet, nice meeting you Barley!
 Having fun
 My Baby Lemon
 Isn’t it sweet? Priceless feeling!
 Where are they?
 There are looking for loving homes! Be their home!
 The adorable Davis
 Population as of June 10, 2013
@Quarantine Area. I name her Gumamela, I have plans to adopt her.
 They gave me sense of comfort and peace.
 Pick me!
 Momay was Marjorie’s baby. Passed away last year but the “lapida” nailagay lang nun pumunta kami. You are loved Momay!
 Who is the cutest?
 Lazy! @ natulog in his bath tub!
Please be careful.
We have a visitor, Is there any food for us? haha!

Matagal ko nang gusto maging volunteer sa PAWS pero dahil sa busy scheduled ko sa school and OJT hindi ko nagagawa. I am a certified cat lover. May kakaibang charisma sa akin ang mga pusa kahit anu pa ang hitsura nila o kung pusang kalye man sila wala akong hesitation sa kanila.
Nag-umpisa ang pagiging mahilig ko sa pusa sa murang edad ko pa lamang. As early as 6 yrs old (as far as I remember) may pusa na akong inaalagaan. Sa umpisa ayaw ni Mama dahil hikain ako, bawal sa akin makalanghap ng balahibo nila pero pinagbigyan pa rin nila ako dahil talagang nakikita nila how I adored kittens. 
Madami na akong napuntahan at nasamahan para maging volunteer pero ang karanasan ko sa PAWS ay isa sa hindi ko makakalimutan. Siguro dahil hilig ko talaga ito o sadyang nangingibabaw sa akin ang pagiging pet lover. Samut-sari din ang kwento sa loob ng kanilang kulungan. Ang iba ay rescued pets, at ang iba ay totally abandoned. As of June 10,2013 256 cats and 67 dogs are looking for a homes. I have plans to adopt the kitten I saw in Quarantine Area. I even named her Gumamela. Sana makuha ko siya bago matapos ang buwan.


Leave a Reply