Sponsored Links
Advertisement

Mukha ng Kahirapan


 “Saan mo masusukat ang pagiging Tatay?”
Tingnan mo sila, busilak pa rin ang kanilang mga ngiti sa kabila ng kahirapan
“Lansangan ang kanilang niyayakap na tahanan”


Leave a Reply