Sponsored Links
Advertisement

Extreme Ride @ EK


 kinakabahan na ako
 are we there yet?
 adrenaline rush
 top of the world
I will never forget the Extreme EK ride. Sabi nga ng katabi ko pagkatapos, parang nawala ang kanyang kaluluwa (hahaha). Kakaibang birthday experience ito para sa akin. Walang pagsidlan ng saya dahil nakasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Bonding with my family always bring happiness and joy. 


Leave a Reply