Sponsored Links
Advertisement

Ligaw na Alaala


Biglang kinalabit ng lungkot.Ang diwang naglilimi-limi,Pinapalingon, ngunit pilit nilalabanan,Ang dikta ng malumbay na awitin.
May naalala,May gustong sambitin ang mga labi,Piping sigaw ang pangalan mo,Ngunit di pagagapi o kaya’y patatalo.
Buntong-hininga,Nababagot,Nalulungkot.
Tinitingnan sa gilid ng silid, Ang iyong obra, Ang larawang masaya.


Leave a Reply